بیمه ایران کد 9976-کاظمی پور
بیمه ایران کد 9976-کاظمی پور
بیمه شده گرامی با درج کد ملی خود وارد سامانه پیگیری وضعیت بیمه تکمیلی درمان خود شوید
- موارد تحت پوشش بیمه
- روند اجرایی پرونده درمانی
- نقص مدارک و نقص پرونده
- هزینه های پرداخت شده
از قابلیت های این بخش برای شما بیمه شده گرامی می باشد

* کد ملی خود را صحیح درج نمایید

کد ملی :

حاصل مقدار    8 + 18   را درج نمایید